Opin vísindi

Blæðing eftir fæðingu einbura á Íslandi árin 2013–2018, nýgengihlutfall og áhættuþættir

Blæðing eftir fæðingu einbura á Íslandi árin 2013–2018, nýgengihlutfall og áhættuþættir


Title: Blæðing eftir fæðingu einbura á Íslandi árin 2013–2018, nýgengihlutfall og áhættuþættir
Alternative Title: Postpartum hemorrhage in singleton births in Iceland 2013-2018, incidence proportion and risk factors
Author: Sævarsdóttir, Karen Sól
Swift, Emma Marie
Einarsdóttir, Kristjana
Gunnarsdóttir, Jóhanna
Date: 2023-07-01
Language: Icelandic
Scope: 7
School: Heilbrigðisvísindasvið
Department: Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideild
Læknadeild
Önnur svið
Series: Læknablaðið; 109(7-8)
ISSN: 1670-4959
DOI: https://doi.org/10.17992/lbl.2023.0708.751
Subject: Fæðinga- og kvensjúkdómafræði; Pregnancy; Female; Humans; Postpartum Hemorrhage/diagnosis; Iceland/epidemiology; Incidence; Cohort Studies; Risk Factors; Obesity/diagnosis; postpartum hemorrhage; risk factors; singleton births; obesity; obesity; postpartum hemorrhage; risk factors; singleton births; Læknisfræði (allt)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/4397

Show full item record

Citation:

Sævarsdóttir , K S , Swift , E M , Einarsdóttir , K & Gunnarsdóttir , J 2023 , ' Blæðing eftir fæðingu einbura á Íslandi árin 2013–2018, nýgengihlutfall og áhættuþættir ' , Læknablaðið , bind. 109 , nr. 7-8 , bls. 331-337 . https://doi.org/10.17992/lbl.2023.0708.751

Abstract:

Ágrip INNGANGUR Miklar blæðingar eftir fæðingu er vaxandi vandamál víða um heim. Samkvæmt skýrslum Fæðingaskrár hefur vandamálið einnig aukist á Landspítala, ef marka má skráningu á greiningarkóðanum O72. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á nýgengihlutfall og áhættuþætti ≥1000 ml blæðingar eftir fæðingu einbura á Íslandi árin 2013-2018. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Þessi ferilrannsókn náði til 21.110 einburafæðinga á árunum 2013-2018. Gögn fengust frá Fæðingaskrá. Blæðing eftir fæðingu var skilgreind á þrjá vegu og tíðnin skoðuð út frá þeim skilgreiningum: blæðing >500 ml, blæðing ≥1000 ml og greiningarkóði O72, og hlutfall blæðinga af öllum fæðingum árlega reiknað. Tvíkosta aðhvarfsgreining var notuð til þess að meta bæði breytingu yfir tíma á hlutfalli ≥1000 blæðingar eftir fæðingu, lagskipt eftir líkamsþyngdarstuðli móður, ásamt því að kanna áhættuþætti fylgikvillans. NIÐURSTÖÐUR Greiningarkóðinn O72 fyrir blæðingu eftir fæðingu var vanskráður á rannsóknartímabilinu. Konur í ofþyngd sem fæddu einbura árið 2018 voru meira en tvöfalt líklegri til þess að blæða ≥1000 ml eftir fæðingu borið saman við þær sem fæddu árið 2013 (OR 2,23; CI 1,35-3,81). Sterkustu áhættuþættirnir fyrir blæðingu voru bráðakeisaraskurður (OR 2,68; CI 2,22-3,22) og áhaldafæðing (OR 2,18; CI 1,80-2,64) en fæðing þungbura, fæðing fyrsta barns og LÞS ≥30 voru einnig sjálfstæðir áhættuþættir. ÁLYKTUN Nýgengihlutfall ≥1000 ml blæðinga eftir fæðingu hefur aukist, en einungis meðal kvenna í ofþyngd. Aukningin gæti skýrst af flóknu samspili milli neikvæðra heilsufarsáhrifa offitu og auknum inngripum hjá þessum hóp. Í ljósi vanskráningar á greiningarkóðanum O72 er nauðsynlegt að horfa til skráðs magns blæðingar þegar gögn frá Fæðingaskrá eru notuð. INTRODUCTION: Many countries have reported an increased incidence proportion of postpartum hemorrhage (PPH). The proportion might also have increased at the National University Hospital of Iceland, based on the registration of the ICD-10 code O72. This study aimed to assess the incidence proportion and risk factors for ≥1000 ml PPH in singleton births in Iceland 2013-2018. METHODS: This population-based cohort study included data from the Icelandic Birth register on 21.110 singleton births in 2013-2018. Incidence proportion of PPH was assessed based on three definitions: PPH >500 ml, PPH ≥1000 ml, and O72. Binomial regression was used to assess both the change in the proportion of ≥1000 ml PPH over time, stratified by maternal BMI, and risk factors for ≥1000 ml PPH. RESULTS: There was an inconsistency in the proportion of PPH when defined by blood loss >500 ml and O72. In obese women, PPH ≥1000 ml was more than twice as likely in those delivering in 2018 compared with 2013 (OR 2.23; CI 1.35-3.81). The strongest risk factors were emergency cesarean (OR 2.68; CI 2.22-3.22) and instrumental delivery (OR 2.18; CI 1.80-2.64), but macrosomia, primiparity and BMI ≥30 were also independent risk factors. CONCLUSION: The incidence proportion of ≥1000 ml PPH has increased among obese women. The detrimental health effects of obesity and the increased prevalence of interventions among these women could explain these results. It is necessary to use registered blood loss in milliliters in the Icelandic Birth Register because of the under-registration of the diagnostic code O72.

Description:

Publisher Copyright: © 2023 Laeknafelag Islands. All rights reserved.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)