Opin vísindi

Skólaþjónusta sveitarfélaga við nemendur og foreldra: : Stefna, skipulag og inntak

Show simple item record

dc.contributor Háskólinn á Akureyri
dc.contributor.author Gunnþórsdóttir, Hermína
dc.contributor.author Sigþórsson, Rúnar
dc.contributor.author Elídóttir, Jórunn
dc.contributor.author Svanbjörnsdóttir, Birna María B.
dc.contributor.author Sigurðardóttir, Sigríður Margrét
dc.date.accessioned 2023-01-04T01:05:20Z
dc.date.available 2023-01-04T01:05:20Z
dc.date.issued 2022-12-05
dc.identifier.citation Gunnþórsdóttir , H , Sigþórsson , R , Elídóttir , J , Svanbjörnsdóttir , B M B & Sigurðardóttir , S M 2022 , ' Skólaþjónusta sveitarfélaga við nemendur og foreldra: Stefna, skipulag og inntak ' , Íslenska þjóðfélagið , bind. 13 , nr. 1 , bls. 83-106 .
dc.identifier.other PURE: 70219147
dc.identifier.other PURE UUID: 4e8615ea-34e5-400a-8e8f-d2554c0a68d2
dc.identifier.other ORCID: /0000-0001-5998-2983/work/124237363
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/3807
dc.description.abstract Í þessari grein er sjónum beint að þeim þætti í skólaþjónustu sveitarfélaga sem skilgreindur er í reglugerð um þjónustuna (nr. 444/2019) sem stuðningur við nemendur í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra. Leitast er við að svara því hvað einkenni stefnu sveitarfélaga um þennan þátt skólaþjónustu, skipulag hans og inntak, og hversu líklegt sé að það stuðli að menntun fyrir alla. Niðurstöður greinarinnar eru hluti stærri rannsóknar á skólaþjónustu sveitarfélaga. Þær eru byggðar á spurningakönnun til skólastjóra leik- og grunnskóla og forsvarsaðila skólaþjónustu, viðtölum við forsvarsaðila skólaþjónustu í fimm tilvikum og greiningu á stefnuskjölum á vefjum sveitarfélaganna. Meginniðurstöðurnar eru eftirfarandi: 1) að stefna og starfshættir skólaþjónustu einkennist af áherslu á greiningu frávika sem skilgreind eru sem vandi nemenda, 2) að auka þurfi skilvirkni ráðgjafar í kjölfar greininga og efla sameiginlegan skilning á eðli og inntaki hennar, 3) að efla þurfi stuðning skólaþjónustu við að takast á við áskoranir varðandi menntun fyrir alla og 4) að þörf sé á virkari samhæfingu þjónustukerfa utan skólans. Niðurstöðurnar beina athygli að menntun fyrir alla og jafnræði til náms á landsvísu og þær munu nýtast sveitarfélögum til að styrkja þjónustu við einstaka nemendur og kennara og til að efla skóla sem faglegar stofnanir.
dc.description.abstract This paper focuses on the part of municipal school services in Iceland that comprises support to students in preschools and primary schools, and their parents. It seeks to answer the question what characterises the policy, organization and content of the services and how likely they are to support education for all. The findings are a part of a larger research project on municipal school services. They are based on a questionnaire submitted to the principals of preschools and compulsory schools and school service directors, interviews with school service staff in five cases, and a document analysis of the respective municipal web pages. The main findings are: 1) that the policy and practices of school services are characterized by an emphasis on the analysis of deviations defined as students’ problems, 2) that the effectiveness of consultation following diagnosis needs to be increased and that the common understanding of its nature and content needs to enhanced, 3) support for school services needs to be strengthened in tackling the challenges of education for all, and 4) there is a need for more active coordination of service systems outside the school. The results draw attention to education for all and equity in education at the national level and can be used by municipalities to enhance services for individual students and teachers and to strengthen schools as professional institutions.
dc.format.extent 24
dc.format.extent 83-106
dc.language.iso is
dc.relation.ispartofseries Íslenska þjóðfélagið; 13(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Menntunartækifæri
dc.subject Ráðgjafarþjónusta
dc.subject Greiningarpróf
dc.subject Skóli án aðgreiningar
dc.subject Municipality school services
dc.subject Diagnosis
dc.subject Clinical and social model of disability
dc.subject Inclusive education
dc.subject School-based consultation
dc.title Skólaþjónusta sveitarfélaga við nemendur og foreldra: : Stefna, skipulag og inntak
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.relation.url https://thjodfelagid.is/index.php/Th/article/view/230


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record