Opin vísindi

Áhrif þverfaglegrar offitumeðferðar á líkamsþyngd og andlega líðan til lengri og skemmri tíma

Áhrif þverfaglegrar offitumeðferðar á líkamsþyngd og andlega líðan til lengri og skemmri tíma


Title: Áhrif þverfaglegrar offitumeðferðar á líkamsþyngd og andlega líðan til lengri og skemmri tíma
Alternative Title: The short-and long term effect of multidisciplinary obesity treatment on body mass index and mental health
Author: Gunnarsson, Bjarni Kristinn
Hansdóttir, Ingunn   orcid.org/0000-0001-9502-327X
Björnsdóttir, Erla   orcid.org/0000-0002-6585-5777
Birgisdóttir, Erla Björg
Árnadóttir, Anna Þóra
Magnússon, Björn
Date: 2016-02-03
Language: Icelandic
Scope: 6
University/Institute: Landspítali
Series: Læknablaðið; 102(2)
ISSN: 1670-4959
DOI: https://doi.org/10.17992/lbl.2016.02.66
Subject: Offita; Megrun; Líkamsþyngd; Meðferð; Líðan; Obesity; Weight Loss; Weight Reduction Programs; Quality of Life; Mental Health; Therapeutics; Offita; Megrun; Líkamsþyngd; Meðferð; Líðan; Obesity; Weight Loss; Weight Reduction Programs; Quality of Life; Mental Health; Therapeutics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3731

Show full item record

Citation:

Gunnarsson , B K , Hansdóttir , I , Björnsdóttir , E , Birgisdóttir , E B , Árnadóttir , A Þ & Magnússon , B 2016 , ' Áhrif þverfaglegrar offitumeðferðar á líkamsþyngd og andlega líðan til lengri og skemmri tíma ' , Læknablaðið , bind. 102 , nr. 2 , bls. 83-88 . https://doi.org/10.17992/lbl.2016.02.66

Abstract:

 
Inngangur: Markmið rannsóknarinnar var að meta skammtíma- og langtímaárangur fjögurra vikna þverfaglegrar hópmeðferðar vegna offitu með eftirfylgd ásamt því að bera saman árangur þeirra sem fóru í hjáveituað- gerð og hinna sem ekki fóru í slíka aðgerð. Efniviður og aðferðir: Þátttakendur voru 100 sjúklingar sem frá árinu 2007 höfðu lokið fjögurra vikna offitumeðferð með allt að tveggja ára eftirfylgd á Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað (FSN). Að meðferð lokinni fóru 28 sjúklingar í hjáveituaðgerð. Þyngd, þunglyndis- og kvíðaeinkenni auk lífsgæða voru mæld hjá þátttakendum fyrir og eftir meðferð, og síðan aftur með póstsendum spurningalistum í þversniðsgagnasöfnun sumarið 2012. Niðurstöður: Þátttakendur léttust marktækt auk þess sem andleg líðan og lífsgæði bötnuðu eftir offitumeðferð (miðgildi 1,85, líkamsþyngdarstuðull, LÞS stig), og hélst árangur til lengri tíma. Þremur árum eftir að meðferð lauk var þyngdartap ennþá marktækt hjá þeim sem ekki fóru í hjáveituaðgerð (miðgildi 2,13 LÞS stig), en breytingar á andlegri líðan og lífsgæðum voru hins vegar ekki lengur til staðar. Þeir sem fóru í hjáveituaðgerð léttust meira (miðgildi 13,12 LÞS stig) og náðu varanlegri árangri í lífsgæðum og þunglyndiseinkennum. Ályktun: Niðurstöður sýna að þverfagleg offitumeðferð er árangursrík leið til að draga úr offitu og bæta andlega líðan og lífsgæði til skamms tíma. Þegar veitt er eftirfylgdarmeðferð viðhelst árangurinn sem náðst hefur við að draga úr offitu allt að þremur árum eftir meðferð hjá öllum þátttakendum. Hjáveituhópurinn náði meiri árangri í að breyta holdafari sínu og sýndi varanlegri bata á þunglyndi og lífsgæðum. Þessar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að veita langtímameðferð til að stuðla að við- varandi árangri í glímunni við offitu.
 
Introduction: The aim of this treatment study was to evaluate both short- and long-term effects of a multidisciplinary obesity treatment. Long-term outcomes of patients receiving gastric bypass surgery in addition to behavioral obesity treatment were compared with those who did not undergo surgery. Material and methods: The participants were 100 patients undergoing a four week inpatient obesity treatment at the Hospital in Neskaupsstaður (Fjórðungsjúkrahúsið í Neskaupstað (FSN). After treatment was completed, 28 of these patients underwent further treatment, receiving gastric bypass surgery. All patients were followed for two years after completing the four week treatment. Body mass index (BMI), quality of life and symptoms of depression and anxiety were measured for all participants before and after treatment, and again using mailed questionnaires in a cross-sectional data collection in the summer of 2012. Results: Participants achieved statistically significant weight loss (median 1,85 BMI points), improved their quality of life and mental health after four week obesity treatment, and long term results remained significant. Three years after the conclusion of treatment, statistically significant weight loss was still present for patients that had not undergone gastric bypass surgery (median 2.13 BMI points), but improvements in mental health and quality of life were no longer present among subjects who did not undergo surgery. Patients who underwent gastric bypass surgery achieved greater weight loss (median 13.12 BMI points) and longer lasting improvements in mental health and quality of life. Conclusion: Results show that the multidisciplinary obesity treatment is effective in reducing obesity and improving mental health and quality of life in the short term. With follow-up treatment, the weight loss is maintained for up to three years after treatment for all participants. The bypass surgery group lost more weight and showed more permanent improvements in mental health and quality of life. These results underline the necessity of providing long-term treatment in maintaining improvements when treating obesity
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)