Opin vísindi

Meðferð sjúklinga með sykursýki og kransæðasjúkdóm á Íslandi: : Víkkun, hjáveituaðgerð eða lyfjameðferð?

Meðferð sjúklinga með sykursýki og kransæðasjúkdóm á Íslandi: : Víkkun, hjáveituaðgerð eða lyfjameðferð?


Title: Meðferð sjúklinga með sykursýki og kransæðasjúkdóm á Íslandi: : Víkkun, hjáveituaðgerð eða lyfjameðferð?
Alternative Title: Management and revascularization of diabetics with coronary artery disease in Iceland
Author: Kristjansdottir, Margret Kristin
Reynisdottir, Heidrun Osk
Mogensen, Brynjólfur Árni
Andersen, Karl Konráð
Guðbjartsson, Tómas
Sigurðsson, Martin Ingi
Guðmundsdóttir, Ingibjörg Jóna
Date: 2022-07-07
Language: Icelandic
Scope: 8
University/Institute: Landspítali
Department: Skrifstofa meðferðarsviðs
Önnur svið
Læknadeild
Skrifstofa aðgerðasviðs
Hjarta- og æðaþjónusta
Skurðstofur og gjörgæsla
Series: Læknablaðið; 108(7-8)
ISSN: 1670-4959
DOI: 10.17992/lbl.2022.0708.699
Subject: Hjarta- og lungnaskurðlæknisfræði; Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði; Hjartalæknisfræði; Coronary Artery Bypass/adverse effects; Coronary Artery Disease/diagnosis; Diabetes Mellitus/diagnosis; Humans; Iceland/epidemiology; Percutaneous Coronary Intervention/adverse effects; Retrospective Studies; Treatment Outcome; PCI; diabetes mellitus; CABG; Coronary artery disease; Coronary artery disease; diabetes mellitus; PCI; CABG; Almenn læknisfræði
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3646

Show full item record

Citation:

Kristjansdottir , M K , Reynisdottir , H O , Mogensen , B Á , Andersen , K K , Guðbjartsson , T , Sigurðsson , M I & Guðmundsdóttir , I J 2022 , ' Meðferð sjúklinga með sykursýki og kransæðasjúkdóm á Íslandi: Víkkun, hjáveituaðgerð eða lyfjameðferð? ' , Læknablaðið , bind. 108 , nr. 7-8 , bls. 330-337 . https://doi.org/10.17992/lbl.2022.0708.699

Abstract:

INNGANGUR Sykursýki er vaxandi vandamál en sykursjúkir eru í aukinni hættu á æðakölkun og útbreiddum kransæðasjúkdómi miðað við annað fólk. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig meðferð kransæðasjúkdóms sykursjúkra var háttað á Íslandi frá 2010-2020. Skoðaðir voru áhrifaþættir meðferðarvals, hvort meðferð hefði breyst og langtímalifun sjúklinga. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Rannsóknin var afturskyggn lýðgrunduð gagnarannsókn en gagna var aflað í rauntíma með skráningu í SCAAR/SWEDEHEART-gagnagrunninn sem geymir upplýsingar um bakgrunnsþætti sjúklinga, niðurstöður kransæðaþræðinga og -víkkana og meðferðaráform. Meðtaldir voru allir sykursjúkir með kransæðasjúkdóm greindan í kransæðamyndatöku á árunum 2010 til 2020 á Íslandi. Heildarlifun var metin með Kaplan-Meier-aðferð og sjálfstæðir forspárþættir með Cox-aðhvarfsgreiningu. NIÐURSTÖÐUR Af 1905 tilfellum (1485 sjúklingar) voru 1230 (65%) meðhöndluð með kransæðavíkkun, 274 (14%) með kransæðahjáveituaðgerð og 401 (21%) með lyfjameðferð eingöngu. Aldursdreifingin var ólík í meðferðarhópunum þremur: Víkkunarhópurinn var á breiðasta aldursbilinu, hjáveituhópurinn á því þrengsta og meðalaldur lyfjameðferðarhópsins var hæstur. Sjúklingar í STEMI eða hjartabilunarlosti voru frekar víkkaðir og sjúklingar sem voru einnig með hjartalokusjúkdóm fóru frekar í hjáveituaðgerð. Hlutfall hjáveituaðgerða hækkaði eftir því sem kransæðasjúkdómurinn var útbreiddari: 41% sjúklinga með vinstri höfuðstofnsþrengsli og þriggja æða sjúkdóm gengust undir hjáveituaðgerð en aðeins 2% sjúklinga með einnar æðar sjúkdóm. Frá 2010 til 2020 hækkaði hlutfall kransæðavíkkana úr 49% í 72% en hlutfall hjáveituaðgerða og lyfjameðferðar eingöngu lækkaði. Ekki sást munur á heildarlifun sjúklinga eftir kransæðavíkkun og kransæðahjáveituaðgerð (p=1,00). ÁLYKTUN Stærri hópur sykursjúkra er nú meðhöndlaður með kransæðavíkkun en áður (þrír af hverjum fjórum). Ekki sást marktækur munur á lifun sjúklinga eftir víkkun eða hjáveituaðgerð en hóparnir voru þó ekki að fullu sambærilegir BACKGROUND: The incidence of diabetes is growing, and diabetics have increased risk of atherosclerosis and diffuse coronary artery disease (CAD). Our aim was to assess the revascularization treatment of diabetics with CAD in Iceland from 2010-2020, changes in management and long-term survival of patients. METHODS: All patients in Iceland with diabetes and CAD on cardiac catheterization 2010-2020 were included in this retrospective, population-based study. We analyzed data from the SCAAR/SWEDEHEART database: patients' background information, findings of cardiac catheterization, planned treatment and results. The Kaplan-Meier method was used to estimate long-term survival and Cox-regression-analysis to adjust for predictor variables. RESULTS: Of 1905 cases (1485 patients), 1230 (65%) underwent PCI, 274 (14%) CABG and 401 (21%) had medical therapy only. The age distribution differed: The PCI group had the widest age bracket, the CABG group the narrowest, and the medical therapy group had the highest mean age. Most patients with STEMI or cardiogenic shock underwent PCI, while most patients with concomitant heart-valve disease underwent CABG. The proportion of patients undergoing CABG increased with more diffuse CAD. 41% of patients with left main- and three-vessel disease underwent CABG while only 2% of those with single-vessel disease. From 2010-2020 the proportion of patients that underwent PCI increased from 49% to 72%. There was no difference in survival between the PCI and CABG groups (p=1.00). CONCLUSION: Three quarters of patients with diabetes and obstructive CAD are now treated with PCI. The PCI and CABG groups had overall equal survival but the groups had different characteristics.

Description:

Publisher Copyright: © 2022 Laeknafelag Islands. All rights reserved.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)