Opin vísindi

Ofbeldi gagnvart starfsfólki geðdeilda Landspítala

Ofbeldi gagnvart starfsfólki geðdeilda Landspítala


Title: Ofbeldi gagnvart starfsfólki geðdeilda Landspítala
Alternative Title: Violence against staff at mental health services at Landspitali - The National University Hospital of Iceland
Author: Snorrason, Jón
Sigurðsson, Jón Friðrik
Date: 2022
Language: Icelandic
Scope: 8
University/Institute: Landspítali
Series: Tímarit hjúkrunarfræðinga; 98(2)
ISSN: 2298-7053
Subject: Ofbeldi; Geðdeildir; Geðhjúkrun; Violence; perpetrator and victims of violence; consequences of violence,; job enjoyment.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3527

Show full item record

Citation:

Snorrason , J & Sigurðsson , J F 2022 , ' Ofbeldi gagnvart starfsfólki geðdeilda Landspítala ' , Tímarit hjúkrunarfræðinga , bind. 98 , nr. 2 , bls. 66-73 .

Abstract:

Tilgangur: Ákveðið hlutfall starfsfólks á geðdeildum verður fyrir ofbeldi við störf sín. Fyrir flesta sem verða fyrir ofbeldi hefur það einhver áhrif. Þessi rannsókn sýnir umfang þessa vandamáls í geðþjónustu Landspítala. Aðferð: Rafrænn spurningalisti var sendur á netföng starfsfólks úr öllum starfsstéttum geðþjónustu Landspítala. Spurt var um hvort það hefði orðið fyrir ofbeldi síðustu 12 mánuði, hverjir voru gerendur og þolendur ofbeldis, hverjar afleiðingarnar ofbeldið hafði strax eða skömmu á eftir og hvernig því liði í vinnunni. Lýðheilsufræðilegar upplýsingar voru einnig fengnar um þátttakendur og reiknuð út tengsl þeirra við önnur svör í rannsókninni. Niðurstöður: Alls svöruðu 226 starfsmenn spurningalistanum eða 36,1% þeirra sem starfaði í geðþjónustu Landspítala á þessum tíma. 23,5% þátttakenda sögðust hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi síðustu 12 mánuði, 60,4% fyrir munnlegu ofbeldi og 18,9% fyrir kynferðislegu ofbeldi. Skýrt verður einnig frá öðrum niðurstöðum í greininni. Ályktun: Niðurstöðurnar sýna að ákveðið hlutfall starfsfólks í geðþjónustu Landspítala verður fyrir ofbeldi við störf sín eins og starfsfólk á geðdeildum erlendis. Fyrirbyggjandi aðgerðir og viðbrögð við ofbeldi eru mikilvægir og nauðsynlegir þættir í vinnuumhverfi geðdeilda. ENGLISH SUMMARY Aim: Mental health professionals is exposed to violence at work. Violence has some consequences for most victims. This study shows the extent of this problem at Landspítali mental health services. Method: An electronic questionnaire was e-mailed to all mental health professionals at Landspítali. They were asked whether they had experienced violence in the last 12 months, who caused the violence, what the consequences were immediately or soon after and how they felt at work. Demographic information were also gathered about the participants and their association with other variables in the research. Results: 226 of the mental health staff responded to the questionnaire or 36.1% of those employed at Landspítali mental health services at the time. 23.5% of the participants said they had experienced physical violence in the last 12 months, 60.4% verbal violence and 18.9% sexual violence. Conclusion: The results show that mental health staff at Landspítali are exposed to violence at work, as are staff in mental health services abroad. Management of violence is important part of the working environment in mental health services.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)