Opin vísindi

Barnabókmenntir í skólastarf : Byrjendalæsi og grunnþættir menntunar

Show simple item record

dc.contributor Háskólinn á Akureyri
dc.contributor.author Oddsdóttir, Rannveig
dc.contributor.author Haraldsdóttir, Halldóra
dc.contributor.author Gunnbjörnsdóttir, Jenný
dc.date.accessioned 2022-07-01T01:03:09Z
dc.date.available 2022-07-01T01:03:09Z
dc.date.issued 2018-12-31
dc.identifier.citation Oddsdóttir , R , Haraldsdóttir , H & Gunnbjörnsdóttir , J 2018 , ' Barnabókmenntir í skólastarf : Byrjendalæsi og grunnþættir menntunar ' , Netla , bls. 1-24 . < https://netla.hi.is/serrit/2018/bokmenntir_listir_menntun/08.pdf >
dc.identifier.issn 1670-0244
dc.identifier.other PURE: 51532325
dc.identifier.other PURE UUID: c63bc378-0f65-4591-8351-546e966b994c
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/3273
dc.description.abstract Núgildandi menntastefna á Íslandi, sem birt er í aðalnámskrám leik-, grunn- og framhaldsskóla, er reist á sex grunnþáttum menntunar sem byggjast á því viðhorfi að menntun hafi bæði gildi fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið. Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir eiga að vera leiðarljós í skólastarfi frá leikskóla til framhaldsskóla og fléttast inn í allar námsgreinar. Barnabókmenntir geta opnað sýn inn á ólík svið samfélags og umhverfis og gefa tækifæri til að vinna með þau atriði sem falla undir grunnþætti menntunar. Í þessari grein er fjallað um niðurstöður rannsóknar á því hvernig grunnþættir menntunar birtast í vinnu út frá barnabókum í 1. og 2. bekk í skólum sem nota kennsluaðferðina Byrjendalæsi. Rannsóknargögn voru sótt í gagnagrunn sem til varð í umfangsmikilli rannsókn á Byrjendalæsi á árunum 2013–2015. Gögnin sem unnið var með eru úr vettvangsathugunum í sex skólum sem nota Byrjendalæsi, viðtölum við kennara í sömu skólum og kennsluáætlunum fyrir þær vikur þegar vettvangsathuganirnar fóru fram. Í kennsluaðferðinni Byrjendalæsi eru barnabækur notaðar á markvissan hátt í læsiskennslu og sýndu niðurstöðurnar að í Byrjendalæsisvinnunni gáfust einnig tækifæri til að vinna með grunnþættina sex út frá efni bókanna. Í mörgum tilvikum nýttu kennarar þessi tækifæri vel. Unnið var með læsi á fjölbreyttan hátt út frá bókunum, sköpun skipaði mikilvægan sess í náminu og dæmi voru um umræður sem tengja mátti lýðræði og mannréttindum og heilbrigði og velferð. Færri dæmi voru um beina vinnu með grunnþættina jafnrétti og sjálfbærni. Auk þeirra möguleika sem aðferðin gefur til umfjöllunar um grunnþættina út frá efni og inntaki bókmenntanna er öll umgjörð Byrjendalæsis vel til þess fallin að vinna að markmiðum grunnþáttanna um lýðræðisleg vinnubrögð, samvinnu og virka þátttöku allra.
dc.format.extent 24
dc.format.extent 1-24
dc.language.iso is
dc.relation.ispartofseries Netla; ()
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Læsi
dc.subject Kennsluaðferðir
dc.subject Barnabókmenntir (umfjöllun)
dc.subject Beginning literacy
dc.subject Children's literature
dc.subject Education
dc.title Barnabókmenntir í skólastarf : Byrjendalæsi og grunnþættir menntunar
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.relation.url https://netla.hi.is/serrit/2018/bokmenntir_listir_menntun/08.pdf
dc.contributor.school Hug- og félagsvísindasvið


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record