Opin vísindi

Decision-making efficiency, accountability and democracy in inter-municipal cooperation arrangements : The case of Iceland

Show simple item record

dc.contributor.author Eyþórsson, Grétar Þór
dc.date.accessioned 2022-03-25T01:03:19Z
dc.date.available 2022-03-25T01:03:19Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.citation Eyþórsson , G Þ 2019 , ' Decision-making efficiency, accountability and democracy in inter-municipal cooperation arrangements : The case of Iceland ' , Stjórnmál og stjórnsýsla , vol. 15 , no. 1 , pp. 21-38 . https://doi.org/10.13177/irpa.a.2019.15.1.2
dc.identifier.issn 1670-679X
dc.identifier.other PURE: 46488937
dc.identifier.other PURE UUID: ccf57d88-7838-4dd5-8b7c-5b1e538f6e7a
dc.identifier.other unpaywall: 10.13177/irpa.a.2019.15.1.2
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/2973
dc.description.abstract Samstarf sveitarfélaga á Íslandi á sér margra áratuga sögu. Ekki síst hefur samstarf smærri sveitarfélaga og stærri verið títt og þá einkum með það að markmiði að bæta og efla þá þjónustu sem veitt er borgurunum. Slíkt hefur reynst hinum smærri sveitarfélögum þung þraut vegna smæðar þeirra og þar með skorts á bolmagni til að veita þjónustu. Í þessari grein er viðfangsefnið að rýna í hinar lýðræðislegu hliðar á samstarfi sveitarfélaga. Rannsóknarspurningarnar snúa að áhrifum slíks samstarfs á lýðræði, pólitíska ábyrgð og skilvirkni í ákvarðanatöku. Evrópskir fræðimenn hafa bent á vandkvæði við það hvernig samstarf hinna lýðræðislegra kjörnu eininga getur vakið upp spurningar sem tengjast þessum lýðræðislegum þáttum. Til að leitast við að svara þessu hvað Ísland varðar er stuðst við gögn úr tveimur könnunum meðal íslenskra sveitarstjórnarmanna þar sem þeir voru spurðir út í þessi atriði. Meginniðurstaðan er að sveitarstjórnarmenn á Íslandi telja þessi vandkvæði vera til staðar í samstarfsverkefnum sveitarfélaga, einkum þó er varðar óskýra pólitíska ábyrgð og skort á skilvirkni í ákvarðanatöku.
dc.format.extent 18
dc.format.extent 21-38
dc.language.iso
dc.relation.ispartofseries Stjórnmál og stjórnsýsla; 15(1)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Sveitarfélög
dc.subject Sveitarstjórnir
dc.subject Samvinna
dc.subject Félagsþjónusta
dc.subject Lýðræði
dc.subject Inter-municipal cooperation
dc.subject Democratic accountability
dc.subject Democracy
dc.subject Efficiency
dc.title Decision-making efficiency, accountability and democracy in inter-municipal cooperation arrangements : The case of Iceland
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.identifier.doi https://doi.org/10.13177/irpa.a.2019.15.1.2
dc.relation.url http://www.irpa.is/article/download/a.2019.15.1.2/pdf
dc.contributor.school Viðskipta- og raunvísindasvið


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record