Opin vísindi

Professional learning communities and job satisfaction in Icelandic preschools

Professional learning communities and job satisfaction in Icelandic preschools


Title: Professional learning communities and job satisfaction in Icelandic preschools
Author: Bjornsdottir, Sveinbjorg
Sigurðardóttir, Sigríður Margrét
Johannesdottir, Anna Margret
Date: 2021
Language: English
Scope: 25
University/Institute: University of Akureyri
Department: Faculty of Education and Diversity
Series: Tímarit um uppeldi og menntun; 30(1)
ISSN: 2298-8394
DOI: https://doi.org/10.24270/tuuom.2021.30.4
Subject: Leikskólar; Leikskólakennarar; Starfsánægja; Preschool; preschool teacher; unqualified teacher; professional learning community; job satisfaction
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2873

Show full item record

Citation:

Bjornsdottir , S , Sigurðardóttir , S M & Johannesdottir , A M 2021 , ' Professional learning communities and job satisfaction in Icelandic preschools ' , Tímarit um uppeldi og menntun , vol. 30 , no. 1 , pp. 71-95 . https://doi.org/10.24270/tuuom.2021.30.4

Abstract:

Áhersla hefur verið lögð á það í aðalnámskrá og víðar að leikskólar starfi eftir hugmyndum um lærdómssamfélag. Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á stöðu faglegs lærdómssamfélags innan leikskóla og tengsl þess við menntunarlega stöðu og starfsánægju starfsfólks. Spurningakönnun var send til starfsfólks, annars en stjórnenda, á fimm leikskólum, byggð á mælitæki sem mælir fimm víddir faglegs lærdómssamfélags og aðlagað var að íslensku leikskólastarfi. Niðurstöður benda til þess að starfsfólk upplifi almennt einkenni faglegs lærdómssamfélags en mismikil milli skóla. Leikskólakennarar upplifa einkennin fremur en annað starfsfólk og mun fremur en leiðbeinendur. Draga má þá ályktun að efling faglegs lærdómssamfélags, sem styður frumkvæði og þekkingarmiðlun til starfsfólks og jafnari þátttöku í ákvarðanatöku, sé leið til að efla starfsfánægju og minnka starfsmannaveltu. Helsta hindrunin snýr að tíma til samvinnu um faglegt starf og björgum leikskólans. Svo virðist sem huga þurfi betur að því að byggja upp menningu sem styður grunnvíddir faglegs lærdómssamfélags þar sem allt starfsfólk, þar með taldir leiðbeinendur, fær í auknum mæli notið sín í starfi deildanna.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)