Opin vísindi

Teymisvinna og forysta : Birtingarmynd fimm árum eftir að innleiðingarferli faglegs lærdómssamfélags lauk

Teymisvinna og forysta : Birtingarmynd fimm árum eftir að innleiðingarferli faglegs lærdómssamfélags lauk


Title: Teymisvinna og forysta : Birtingarmynd fimm árum eftir að innleiðingarferli faglegs lærdómssamfélags lauk
Author: Svanbjörnsdóttir, Birna María B.
Date: 2019-09-13
Language: Icelandic
Scope: 21
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
Series: Netla; ()
ISSN: 1670-0244
DOI: 10.24270/netla.2019.3
Subject: Kennsla; Fagmennska; Teymisvinna; Forysta; Professional learning community; Teamwork; Collaboration; Mentoring; Leadership
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2845

Show full item record

Citation:

Svanbjörnsdóttir , B M B 2019 , ' Teymisvinna og forysta : Birtingarmynd fimm árum eftir að innleiðingarferli faglegs lærdómssamfélags lauk ' , Netla , bls. 1-21 . https://doi.org/10.24270/netla.2019.3

Abstract:

Frá ágúst 2009 til desember 2012 átti sér stað vinna við innleiðingu og þróun faglegs lærdómssamfélags í nýjum grunnskóla í þéttbýli. Samhliða var gerð starfendarannsókn í skólanum, í samstarfi ytri aðila og skólastjórnenda. Þar var rannsakað hvaða þýðingu forysta stjórnenda hafði fyrir þróun starfshátta í nýjum skóla og hvað studdi hana. Stuðst var við ígrundun stjórnenda, vettvangsathuganir, viðtöl og mat ásamt rýni í fyrirliggjandi gögn í skólanum. Í lok rannsóknartímabilsins sýndu niðurstöður að teymisvinna var einkennandi fyrir skólastarfið og kennarar í teymum tóku forystu á ýmsan hátt með stjórnendum. Mörg teymi mátti skilgreina sem lærdómsteymi. Starfið var ekki átakalaust en stjórnendur sinntu forystuhlutverki sínu með seiglu, eftirfylgni og lausnaleit að vopni. Fimm árum síðar, skólaárið 2017–2018, var gerð eftirfylgnirannsókn í skólanum þar sem tekin voru rýnihópaviðtöl við teymi og lagt fyrir matstæki um lærdómssamfélag. Leitað var svara við rannsóknarspurningunum: Hvað einkennir teymisvinnu og forystu stjórnenda og kennara/teyma í skólanum fimm árum eftir að innleiðingarferli lærdómssamfélags lauk árið 2012? Hverjar eru helstu áskoranirnar? Frá því að fyrri rannsókn lauk hefur nemendum skólans fjölgað og miklar breytingar hafa orðið í starfsmannahópnum, ekki síst stjórnendateyminu. Enn er teymisvinna við lýði í skólanum og innri umgjörð skólans styður við samkennslu árganga, samstarf og leiðsögn. Skilgreining og stigskipting teyma sem stuðst var við í upphafi er þó ekki öllum kunn, vinnubrögð í teymum eru ekki samræmd og kennarar í teymum sinna forystu lítið. Sterkar vísbendingar eru um að teymi séu einangruð og að skólastjórnendur fylgist minna með kennslu og námi í kennslustundum en áður. Hér verður greint frá helstu niðurstöðum eftirfylgnirannsóknarinnar og þær skoðaðar í samhengi við fyrri niðurstöður.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)