Opin vísindi

Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna : Lýsandi þversniðskönnun og forprófun spurningalista

Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna : Lýsandi þversniðskönnun og forprófun spurningalista


Title: Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna : Lýsandi þversniðskönnun og forprófun spurningalista
Alternative Title: Long term effects of burn injury on health-related quality of life of adult burn survivors in IcelandA descriptive cross-sectional study and validation of the Icelandic version of the Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B)
Author: Baldursdóttir, Lovísa
Zoëga, Sigríður
Auðólfsson, Gunnar
Friðriksdóttir, Vigdís
Sigurjónsson, Sigurður Ýmir
Ingadóttir, Brynja
Date: 2021
Language: Icelandic
Scope: 8
University/Institute: Landspítali
Department: Hjúkrunarfræðideild
Hjúkrunarfræðideild
Önnur svið
Series: Laeknabladid; 107(12)
ISSN: 0023-7213
DOI: https://doi.org/10.17992/lbl.2021.12.665
Subject: Brunasár; urn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B); urn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B); Lífsgæði; Mælitæki; Burn injury; Burn specific health scale; Burn survivor; Health-quality of life; Læknisfræði (allt)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2814

Show full item record

Citation:

Baldursdóttir , L , Zoëga , S , Auðólfsson , G , Friðriksdóttir , V , Sigurjónsson , S Ý & Ingadóttir , B 2021 , ' Langtímaáhrif brunaáverka á heilsu fullorðinna : Lýsandi þversniðskönnun og forprófun spurningalista ' , Laeknabladid , bind. 107 , nr. 12 , bls. 581-588 . https://doi.org/10.17992/lbl.2021.12.665

Abstract:

 
Ágrip TILGANGUR Tilgangur rannsóknarinnar var að meta langtímaáhrif brunaáverka á heilsu og heilsutengd lífsgæði fullorðinna og meta próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu matstækisins Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B). EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Í þessari lýsandi þversniðsrannsókn var öllum 18 ára og eldri sem brenndust á húð á barns- eða fullorðinsaldri, og dvöldu á Landspítala í sólarhring eða lengur, á 15 ára tímabili, boðin þátttaka (N=196). Þátttakendur svöruðu spurningalista um heilsu (BSHS-B), um heilsutengd lífsgæði (EQ-5D-5), spurningum um brunatengd einkenni og um reynslu sína af sjúkrahúsdvölinni. NIÐURSTÖÐUR Þátttakendur voru 66 (svarhlutfall 34%), karlar voru 77%, meðalaldur var 45,7 ár (sf=18,3, spönn 18-82 ár) og meðalaldur við bruna 34,0 (sf=20,1, spönn 1-75) ár. Miðgildi tíma frá bruna var 11,5 ár (spönn 1-44) og voru 32% þátttakenda yngri en 18 ára þegar þeir brenndust. Áhrif bruna á heilsu samkvæmt kvörðum BSHS-B listans mældist á bilinu 4,4-5,0 (miðgildi) og mældist heilsa (EQ-5Dvas) þeirra 80 (miðgildi, spönn 10-100). Þeir sem höfðu misst líkamshluta eða fengið húðágræðslu höfðu neikvæðari líkamsímynd og þurftu að sinna meiri sjálfsumönnun en hinir (p<0,05). Hópur brunasjúklinga glímir við íþyngjandi áhrif brunaslyssins, svo sem kláða (48%), verki (37%), kvíða/þunglyndi (29%) og neikvæða líkamsímynd (37%). Af þeim sem svöruðu spurningunni um hvað var erfiðast að glíma við eftir útskrift, nefndu 67% þeirra skort á upplýsingum, eftirliti og stuðningi. Íslensk þýðing BSHS-B spurningalistans reyndist áreiðanleg en gera þarf frekari rannsóknir á réttmæti hans. ÁLYKTUN Meirihluti þátttakenda taldi sig hafa náð góðri heilsu eftir brunaslysið og áleit lífsgæði sín ásættanleg. Þó glímir hluti hópsins við langvinnar líkamlegar og sálfélagslegar afleiðingar brunans. Huga þarf að vönduðum undirbúningi fyrir útskrift af sjúkrahúsi og byggja þarf upp heildræna og þverfaglega heilbrigðisþjónustu sem felur í sér langtímaeftirlit, ráðgjöf og stuðning.
 
OBJECTIVES: The aim of the study was to assess the long-term effects of burn injury on the healthrelated quality of life of adult burn survivors in Iceland and to validate the translated Icelandic version of the Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B). MATERIALS AND METHODS: The participants of this descriptive cross-sectional study were all burn survivors, 18 years or older, admitted to hospital for 24 hours or more because of skin burn during a 15 years period (N=196). They completed questionnaire about their health (BSHS-B), health related quality of life (EQ-5D-5) and additional questions on burn-related symptoms and their burn experience. RESULTS: Response rate was 34% (N=66). Men were 77%, mean age 45.7 years (sf=18.3 and range 18-82 years), mean age when burned was 34.0 (sf=20,1, range 1-75), median time from burn accident was 11.5 years (range 1-44 years) and 32% had been burned when under 18 years of age. Burnspecific health was 4.4-4.0 (median) and health on the EQ5D-5vas scale was 80 (median, range 10-100). Those who lost a body part or had skin transplantation had more negative body image and needed more selfcare than others (p<0.05). A significant proportion of participants reported physical and psychosocial symptoms such as itch (48%), persistent pain (37%), anxiety/depression (29%) and negative self-image (37%). Majority (67%) believed they did not get enough information, follow-up, or support after discharge from hospital. The Icelandic version of the Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B) was reliable, but more research is needed to establish its validity. CONCLUSION: These findings suggest that most Icelandic burn survivors report acceptable health and health-related quality of life. The study identified a subgroup of survivors that experience persistent physical and psychosocial symptoms. Team approach with holistic support after discharge, for a prolonged period of time aiming at preventing physical and psychiatric morbidity, is recommended.
 

Description:

Publisher Copyright: © 2021 Laeknafelag Islands. All rights reserved.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)