Opin vísindi

Children's play in peer cultures: Icelandic preschool children's views on play, rules in play, and the role of educators in their play

Children's play in peer cultures: Icelandic preschool children's views on play, rules in play, and the role of educators in their play


Title: Children's play in peer cultures: Icelandic preschool children's views on play, rules in play, and the role of educators in their play
Alternative Title: Leikur barna í leikskólum: Viðhorf íslenskra leikskólabarna til leiks, reglna í leik og hlutverks leikskólakennara í leik þeirra
Author: Ólafsdóttir, Sara Margrét   orcid.org/0000-0001-9473-0423
Advisor: Jóhanna EInarsdóttir
Susan Danby
Date: 2019-02
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: School of education (UI)
Menntavísindasvið (HÍ)
Department: Faculty of Education and Pedagogy (UI)
Deild kennslu- og menntunarfræði (HÍ)
ISBN: 978-9935-9311-6-0
Subject: Doktorsritgerðir; Leikskólabörn; Viðhorf; Leikur; Hlutverkaleikir; Barnamenning; Ísland
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/2529

Show full item record

Citation:

Vaka Rögnvaldsdóttir. (2020).Children's play in peer cultures: Icelandic preschool children's views on play, rules in play, and the role of educators in their play (Doctoral thesis). University of Iceland, School of education, Reykjavík

Abstract:

 
Children’s play in preschools is a complicated phenomenon studied extensively from different perspectives and paradigms. This study draws on the work of William Corsaro, to develop a study that used the sociology of childhood perspective, with particular focus on understanding children’s knowledge and experiences. The aim of the study is to gain a better understanding of how children explain their activities in their preschool settings, how they experience rules in their play activities, and how they see the role of educators in their play. The purpose is to better understand children’s play by seeking their views on their participation in peer cultures. This thesis reports on a multiple-case study inspired by ethnographic approaches. The study was conducted with two groups of children in two preschools in Reykjavík, Iceland, with children aged 3-6. Video-recordings from the ethnographic approach were used to support children’s conversations about their participation in the preschool activities. These conversations were captured through video-simulated accounts. The main findings indicate that most children explained that their preferred activities were those in which they could take on various roles and make decisions about how to use the material as play. The children’s explanations are related to how make-believe play has been defined. In other words, the children described themselves as playing when they created an imaginary situation, took on roles, and followed the rules relevant for the play. The children used different strategies to challenge adult-initiated rules, which often were related to who could play, and who could not, in the activity. The children’s status and power in their peer culture influenced how they saw the educator’s role in their play. They agreed that the educators seldom took part in their play; their role was often to be close to the children, observe and react when the children needed help or when something went wrong. A major implication of the study is a better understanding of children’s play in peer cultures from the children’s perspectives. The study highlights the importance of listening to children’s views of activities that concern them. The findings are valuable for early childhood educators to support understandings of how children explain their activities in their preschool settings, including the different strategies they use to include some and not others in their play, and how educators might reconsider their participation in children’s play by observing their status and power in the peer culture.
 
Leikur barna í leikskólum er flókið fyrirbæri sem hefur verið rannsakað út frá mismunandi sjónarhornum og kenningum. Rannsókn þessi byggir á hugtökum William Corsaro um félagsfræði bernskunnar þar sem leitast er við að læra af þekkingu barna og reynslu. Markmiðið er að öðlast frekari skilning á því hvernig börn útskýra leik og aðrar athafnir í leikskólanum, hvernig þau upplifa reglur leikskólans og hvernig þau útskýra hlutverk fullorðinna í leik þeirra. Tilgangurinn er að auka skilning fullorðinna á leik barna með því að fá fram sjónarmið barnanna sjálfra á athafnir sínar í hópi jafningja í leikskólanum. Notað var blandað rannsóknarsnið við gagnaöflun, aðferðir tilviksrannsókna og etnógrafíu. Þátttakendur í rannsókninni voru börn þriggja til sex ára, í tveimur leikskólum í Reykjavík, einni deild í hvorum skóla. Myndbandsupptökur voru notaðar sem kveikja að umræðu um athafnir barnanna í leikskólunum. Athafnir barnanna voru teknar upp á myndband, börnin horfðu á það og útskýrðu það sem fram fór á upptökunum. Helstu niðurstöður sýna að börnin útskýrðu athafnir sínar sem leik þegar þau gátu tekið sér hlutverk og ákveðið hvernig þau notuðu þann efnivið sem þau höfðu aðgang að. Þær útskýringar má tengja við það hvernig hlutverkaeða ímyndunarleikur barna hefur verið skilgreindur. Í leik notuðu börnin fjölbreyttar leiðir til þess að takast á við þær reglur sem fullorðnir settu, oft í þeim tilgangi að ákveða hvaða börn mættu vera með í leik og hver ekki. Staða barnanna í jafningjahópnum hafði áhrif á hvernig þau litu á hlutverk fullorðinna í leik. Börnin voru sammála um að hinir fullorðnu tækju sjaldan eða aldrei þátt í leik þeirra; hlutverk þeirra væri að vera nálægt börnunum á meðan þau léku, fylgjast með þeim og bregðast við þegar þau þurftu á aðstoð að halda eða þegar eitthvað fór úrskeiðis. Rannsóknin gefur glöggva mynd af leik barna í leikskólum út frá þeirra eigin sjónarhorni og sýnir hversu mikilvægt er að hlusta á börn, reynslu þeirra og þekkingu á því samfélagi sem þau eru þátttakendur í. Niðurstöðurnar geta verið gagnlegar fyrir starfsfólk leikskóla og aukið skilning þess á því; hvernig börn útskýra athafnir sínar í leikskólanum þ.e. hvaða athafnir eru leikur í þeirra augum, hvaða leiðir börn nota til þess að bjóða sumum börnum til leiks en útiloka önnur, og hvernig fullorðnir geta endurskoðað hlutverk sitt í leik barna með því að fylgjast með stöðu barnanna í jafningjahópnum.
 

Rights:

© 2019, Sara Margrét Ólafsdóttir

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)