Opin vísindi

Foreldrasamstarf og fjölmenning: Samskipti deildarstjóra í leikskóla við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku

Foreldrasamstarf og fjölmenning: Samskipti deildarstjóra í leikskóla við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku


Title: Foreldrasamstarf og fjölmenning: Samskipti deildarstjóra í leikskóla við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku
Author: Sævarsdóttir, Anna Lilja
Hreiðarsdóttir, Anna Elísa   orcid.org/0000-0002-1094-1010
Gunnþórsdóttir, Hermína   orcid.org/0000-0001-5998-2983
Date: 2013-12-31
Language: Icelandic
University/Institute: Háskólinn á Akureyri
University of Akureyri
School: Hug- og félagsvísindasvið (HA)
School of Humanities and Social Sciences (UA)
Department: Kennaradeild (HA)
Faculty of Education (UA)
Series: Netla;2013
ISSN: 1670-0244
Subject: Leikskólar; Samstarf heimila og skóla; Fjölmenning; Kindergartens; Home and school cooperation; Multiculturalism
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1675

Show full item record

Citation:

Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir. (2013).Foreldrasamstarf og fjölmenning: Samskipti deildarstjóra í leikskóla við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku.Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2013/ryn/016.pdf

Abstract:

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er lögð rík áhersla á foreldrasamstarf og jafnrétti. Deildarstjórar í leikskólum bera höfuðábyrgð á samvinnu sinnar deildar við foreldra og áhugavert þótti að greina reynslu þeirra af því samstarfi með tilliti til fjölmenningar og menningarlegs margbreytileika. Í greininni er fjallað um hluta af niðurstöðum rannsóknar á reynslu deildarstjóra í leikskólum af samskiptum við erlenda foreldra sem ekki tala íslensku. Markmið rannsakenda var að fá sem raunsannasta mynd af reynslu deildarstjóranna af þessari hlið fjölmenningar í skólum og þeim björgum sem þeir nýttu sér í starfi. Gagna var aflað í ársbyrjun 2012 með megindlegum rannsóknaraðferðum. Rafrænir spurningalistar voru sendir til deildarstjóra í 91 leikskóla um allt land. Helstu niðurstöður eru þær að deildarstjórar telja sjálfir að samskipti við erlenda foreldra ganga að mestu leyti vel. Flestir nýta sér túlka þjónustu til stuðnings og eru almennt duglegir að nýta aðrar bjargir og leita lausna þegar þarf. Stuðningur samstarfsfólks og stjórnenda virðist einnig góður og lítill hluti deildarstjóra lýsir neikvæðri reynslu eða óöryggi. Deildarstjórarnir telja erlenda foreldra í nokkrum mæli óörugga í samskiptum. Þá kemur fram að deildarstjórarnir telja að sveitarfélögin og fulltrúar þeirra mættu sinna betur upplýsingagjöf til deildarstjóra og skóla um stuðning og bjargir. Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar fyrir leikskólastarf er að varpa ljósi á áhrif fjölmenningar á foreldrasamstarf. Að auki er akkur í að fram komi rannsóknir sem snúa að samskiptum leikskóla og foreldra í ljósi aukinnar áherslu á samstarf þessara aðila á jafnréttisgrunni.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)