Opin vísindi

Suicidal behavior: The role of traumatic life events and macroeconomic fluctuations

Suicidal behavior: The role of traumatic life events and macroeconomic fluctuations


Title: Suicidal behavior: The role of traumatic life events and macroeconomic fluctuations
Alternative Title: Sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvíg: Áhrif efnahagssveiflna og annarra streituvaldandi atburða
Author: Asgeirsdottir, Hildur Gudny   orcid.org/0000-0002-6849-7063
Advisor: Arna Hauksdóttir, Unnur Anna Valdimarsdóttir
Date: 2019-02-08
Language: English
University/Institute: Háskóli Íslands
University of Iceland
School: Heilbrigðisvísindasvið (HÍ)
School of Health Sciences (UI)
Department: Læknadeild (HÍ)
Faculty of Medicine (UI)
ISBN: 978-9935-9421-9-7
Subject: Sálræn áföll; Sjálfsvíg; Sjálfsmeiðingar; Sjálfsvígstilraun; Efnahagskreppur; Traumatic life event; Economic fluctuation; Self-harm; Suicide attempt; Suicide; Læknisfræði; Doktorsritgerðir
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/1131

Show full item record

Abstract:

 
Bakgrunnur og markmið: Meirihluti einstaklinga upplifir streitu og áföll á ævinni. Streita og áföll hafa í för með sér aukna áhættu á geðröskunum sem geta leitt til alvarlegri útkoma, eins og aukinnar áhættu á sjálfsvígshugsum sjálfsskaða, sjálfsvígstilraunum og sjálfsvígum. Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tengsl milli ýmissa persónulegra áfalla á lífsleiðinni og sjálfsskaðandi hegðunar meðal karla og kvenna (rannsókn I). Enn fremur var markmiðið að skoða áhrif samfélagslegs áfalls, nánar tiltekið áhrif efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008, á sjálfsskaðandi hegðun og sjálfsvíg (rannsókn II og III). Efniviður og aðferðir: Rannsókn I byggði á spurningalista úr forrannsókn rannsóknarinnar Heilsusögu Íslendinga (N=1398). Tíðni áfalla voru metin með Life Stressor Checklist-Revised og skilgreiningarviðmið samkvæmt DSM-5 notuð til að skilgreina tegundir áfalla. Tíðni sjálfsskaðandi hegðunar (sjálfsvígshugsun, sjálfsskaði eða sjálfsvígstilraun) var metin og Poisson aðhvarfsgreining notuð til að meta tengsl milli áfalla og sjálfsvígshegðunar. Í rannsóknum II og III voru notaðar upplýsingar um komur á bráðamóttöku og innlagnir á Landspítala vegna sjálfsvígshegðunar (ICD-10: X60-84, X40-49, Y10-34, T36-50, Z91.5) á árunum 2003-2012, auk upplýsinga frá Dánarmeinskrá Embættis Landlæknis um sjálfsvíg á árunum 2002-2014 (ICD-10: X60-84 og Y 84.0). Þá voru upplýsingar um efnahagsvísa á landsvísu fengnar frá Hagstofu Íslands til að meta möguleg áhrif þeirra á sjálfsvígshegðun. Efnahagshrunið var skilgreint út frá dagsetningunni 6.október 2008. Poisson aðhvarfsgreining var notuð til að meta breytingu á tíðni sjálfsvígshegðunar eftir efnahagshrun samanborið við árin fyrir hrun. Niðurstöður: Alls höfðu 76% þátttakenda upplifað einhvers konar áfall á lífsleiðinni í rannsókn I og 16% karla og 11% kvenna höfðu sögu um sjálfsskaðandi hegðun. Þátttakendur sem höfðu orðið fyrir persónulegum áföllum voru líklegri til að hafa skaðað sig á lífsleiðinni (RR 2.05, 95% CI 1.21-3.75). Þessi tengsl voru sérstaklega sterk meðal karla (RR 3.14, 95% CI 1.25-7.89) en ekki tölfræðilega marktæk meðal kvenna (RR 1.45, 95% CI 0.70-2.99). Þegar áföll sem fólu í sér ofbeldi voru metin, fundust tengsl við sjálfsskaðandi hegðun meðal kvenna og karla, (RR 2.97; 95% CI 1.67-5.67), og þegar áföll sem fólu ekki í sér ofbeldi voru metin, fundust tengsl við sjálfsskaðandi hegðun meðal karla (RR 3.27, 95% CI 1.30-8.25), en ekki kvenna. Rannsóknir II og III sýndu enga breytingu á sjálfsskaðandi hegðun iv (RR 0.95, 95% CI 0.90–1.01) eða sjálfsvígum (RR 0.96, 95% CI 0.67- 1.38) eftir efnahagshrun samanborið við fyrir efnahaghrun. Hins vegar sýndu niðurstöður að komur karla vegna sjálfsskaða á Landspítala hefðu náð hápunkti stuttu fyrir efnahagshrun, í hápunkti góðæris. Tengsl voru milli hækkunar á atvinnuleysi og viðskiptajöfnuði eftir efnahagshrun og fækkun koma á Landspítala vegna sjálfsskaðandi hegðunar. Þótt heildaraukning hafi ekki orðið á sjálfsvígum eftir efnahagshrun, sýndi nánari greining að tíðni á sjálfsvígum ógiftra karla (RR 1.31, 95% CI 1.03-1.67) og karla eldri en 65 ára (RR 2.31, 95% CI 1.24-4.57) jókst. Þessi aukning átti sér þó stað þegar liðið var frá efnahagshruninu og var aukningin hjá eldri körlum tengd aukningu vergrar landsframleiðslu og auknum viðskiptajöfnuði. Ályktun: Niðurstöður styðja fyrri rannsóknir sem sýnt hafa að áföll geti aukið hættu á sjálfsskaðandi hegðun og gefa auk þess til kynna að áhrifin geti verið sterkari fyrir karla en konur. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að með batnandi efnahag, og aukinni vergri landsframleiðslu, geti áhætta á sjálfsskaðandi hegðun og sjálfvígum aukist, sérstaklega meðal karla. Ólíkt því sem sést hefur í kjölfar efnahagshruna af þeirri stærðargráðu sem Íslendingar upplifðu 2008, þá jókst ekki heildartíðni sjálfsskaðandi hegðunar og sjálfsvíga í kjölfar hrunsins. Hugsanlega hefur félagsleg samheldni og seigla í samfélaginu auk aðgerðaráætlana í sterku velferðarkerfi á Íslandi haft áhrif á þær niðurstöður. Lykilorð: Áföll, efnhagssveiflur, sjálfsskaði, sjálfsvígstilraunir, sjálfsvíg.
 
Background and aims: Most people experience stressful and traumatic life events during their lifetime. These events increase risks of psychiatric morbidities and disorders which may result in enhanced suicidal risk in vulnerable populations. The overall aim with this study was to explore the association between traumatic and other stressful life events and suicidal behavior among men and women (Study I). As an example of a significant societal stressor, we further aimed to study the potential influence of the 2008 economic collapse in Iceland on population rates of self-harm, suicide attempts (Study II), as well as completed suicides (Study III). Methods and materials: Study I was built on a pilot phase of the SAGA Cohort (N=1398). Life events were assessed with the Life Stressor ChecklistRevised, and the DSM-5 criterion was used to classify traumatic life events. Reports of lifetime suicidal thoughts, self-harm and suicide attempts were considered as lifetime suicidality. We used Poisson regression and adjusted for demographic factors to calculate relative risks as a measure of the association between traumatic events and suicidal behavior. In studies II and III we used data from two different registries: hospital attendances due to self-harm and suicide attempts during 2003-2012, (containing ICD-10: X60- 84, X40-49, Y10-34, T36-50, Z91.5), and data on all suicides from the National Causes of Death Registry in Iceland during 2002-2014 (ICD-10: X60-84 and Y 84.0). With the pre-collapse period as a reference, Poisson regression models were used to compare attendance rates and age-adjusted suicide rates before and after the economic collapse. We furthermore used information from Statistics Iceland on macroeconomic factors including unemployment rate, gross domestic product (GDP) and balance of trade (BoT) during the study period, to evaluate whether the risk of hospital attendances or suicide was associated with changes in the national economy. Results: In study I, the lifetime prevalence of any traumatic event was 76% and lifetime suicidal behavior was 16% for men and 11% for women. An overall association was observed between having experienced traumatic life events and suicidal behavior (RR 2.05, 95% CI 1.21-3.75): these differences were only statistically significant for men (RR 3.14, 95% CI 1.25-7.89), but not women (RR 1.45, 95% CI 0.70-2.99). Interpersonal trauma was associated with suicidal behavior among both men and women (RR 2.97,95% CI 1.67-5.67), while non-interpersonal trauma was only associated with suicidal behavior among men (RR 3.27, 95% CI 1.30-8.25). In study II and III, no overall differences were observed in pre-to-post economic collapse rates, neither for hospital attendances (RR 0.95, 95% CI 0.90–1.01) nor suicide rates (RR 0.96, 95% CI 0.67- 1.38). Indeed, hospital attendances for suicide attempts among men were highest in the economic boom. Post-collapse, we observed an increased risk of suicide among single men (RR 1.31, 95% CI 1.03-1.67), and men older than 65 years (RR 2.31, 95% CI 1.24-4.57). While gender-specific analyses by macroeconomic variables showed relatively stable overall attendance rates and suicide rates among women, suicide rates were associated with higher GDP and BoT for men older than 65 years. Also, higher unemployment rates and BoT were associated with reduced selfharm and suicide attempts among men (RR: 0.84, 95% CI 0.76-0.93 and RR: 0.81, 95% CI 0.75-0.88, respectively), but not among women. Conclusion: The findings of these studies suggest that personal trauma is associated with suicidal behavior, particularly among men. Similarly, our findings indicate that economic fluctuations in Iceland mainly influence suicidal behavior and suicide among subpopulation of men. Contrary to previous findings on economic crises and suicidal behavior, we find higher suicide rates with higher GDP, and a high-point in male self-harm and suicide attempts during an economic boom. Icelandic men seem to be at increased risk for suicidal behavior during a strong economy rather than during a recession.
 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)