Opin vísindi

Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla

Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla


Title: Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla
Author: Oddsdóttir, Rannveig
Ragnarsdóttir, Hrafnhildur
Birgisdóttir, Freyja
Date: 2013-12-31
Language: Icelandic
Scope: 26
School: Hug- og félagsvísindasvið
Department: Sálfræðideild
Series: Netla; ()
ISSN: 1670-0244
Subject: Ritun; Ritunarkennsla; Grunnskólar; Writing; Genre; Narrative; Informational text
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11815/3275

Show full item record

Citation:

Oddsdóttir , R , Ragnarsdóttir , H & Birgisdóttir , F 2013 , ' Þróun textaritunar í fyrstu bekkjum grunnskóla ' , Netla , bls. 1-26 . < https://netla.hi.is/serrit/2013/rannsoknir_og_skolastarf/007.pdf >

Abstract:

Meðal þess sem börn þurfa að ná tökum á í ritunarnámi er að læra að skrifa samfelldan texta af margvíslegum toga. Stórstígar framfarir verða á þessu sviði á grunnskólaárunum, enda eru börn á grunnskólaaldri að kynnast og ná tökum á ritmálinu auk þess sem færni þeirra í að beita tungumálinu á fjölbreyttan hátt til samskipta og miðlunar eykst jafn og þétt. Hvort tveggja hefur óhjákvæmilega áhrif á það hve góðan texta einstaklingur getur skrifað. Rannsóknir sýna að frammistaða barna í textagerð er mjög háð þeirri kennslu og þjálfun sem þau fá í skóla og leiða má líkum að því að ólíkar hefðir í kennsluháttum hafi áhrif á þróun ritunar hjá ungum börnum. Nær engar rannsóknir hafa verið gerðar á þróun ritaðrar textagerðar íslenskra barna í fyrstu bekkjum grunnskóla. Megintilgangur þessarar rannsóknar var því að afla upplýsinga um færni íslenskra barna í 2.–4. bekk í textaritun en jafnframt að bera saman frammistöðu barnanna í tveimur algengum en ólíkum textagerðum, frásögnum og upplýsingatexta. Hópi barna (45 börn) var fylgt eftir frá því þau voru í 2. bekk og upp í 4. bekk. Á hverju ári skrifuðu börnin tvo texta, frásögn og upplýsingatexta. Niðurstöðurnar sýna að á þeim tíma sem rannsóknin náði yfir urðu ágætar framfarir í báðum textategundunum. Textarnir lengdust, samloðun varð meiri og börnin náðu betri tökum á textagerð. Nokkur munur var hins vegar á textategundunum tveimur og þróun þeirra. Börnin réðu allt frá upphafi betur við að skrifa frásögn en upplýsingatexta og heldur meiri framfarir urðu í ritun þeirra en upplýsingatexta. Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að börn eiga almennt auðveldara með að rita frásagnir en upplýsingatexa, en vekja einnig spurningar um það hvernig staðið er að ritunarkennslu í íslenskum skólum og hvað megi gera betur í þeim efnum.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)