Opin vísindi

Sóttvarna- og samfélagsaðgerðir vegna heimsfaraldurs COVID-19 og greiningar á hjartadrepi og algengum sýkingum árið 2020

Show simple item record

dc.contributor Landspítali
dc.contributor.author Gylfason, Aðalsteinn Dalmann
dc.contributor.author Bjarnason, Agnar
dc.contributor.author Helgason, Kristján Orri
dc.contributor.author Rögnvaldsson, Kristján Godsk
dc.contributor.author Ármannsdóttir, Brynja
dc.contributor.author Guðmundsdóttir, Ingibjörg Jóna
dc.contributor.author Gottfreðsson, Magnús
dc.date.accessioned 2022-04-29T01:04:05Z
dc.date.available 2022-04-29T01:04:05Z
dc.date.issued 2022-04
dc.identifier.citation Gylfason , A D , Bjarnason , A , Helgason , K O , Rögnvaldsson , K G , Ármannsdóttir , B , Guðmundsdóttir , I J & Gottfreðsson , M 2022 , ' Sóttvarna- og samfélagsaðgerðir vegna heimsfaraldurs COVID-19 og greiningar á hjartadrepi og algengum sýkingum árið 2020 ' , Læknablaðið , bind. 108 , nr. 4 , bls. 182-88 . < https://www.laeknabladid.is/tolublod/2022/04/nr/8001 >
dc.identifier.issn 0023-7213
dc.identifier.other PURE: 47918992
dc.identifier.other PURE UUID: 6c4a463a-9bc4-4060-a630-52c8db080ab2
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.11815/3098
dc.description.abstract INNGANGUR Sóttvarnaaðgerðir og breytingar á venjum almennings drógu úr útbreiðslu COVID-19 smita á árinu 2020 en áhrif aðgerðanna á tilurð og greiningu annarra sjúkdóma eru óþekkt. Markmið þessarar rannsóknar var að skoða áhrif heimsfaraldurs COVID-19 og viðbragða vegna hans á tíðni greininga bráðs hjartadreps og ákveðinna sýkinga með mismunandi smitleiðir árið 2020 samanborið við árin 2016-2019. EFNIVIÐUR OG AÐFERÐIR Kennitölur einstaklinga 18 ára og eldri sem lögðust inn á Landspítala 2016-2020 með lungnabólgu eða brátt hjartadrep voru fengnar úr sjúkraskrárkerfum. Fengin voru gögn um Chlamydia trachomatis sýni, inflúensugreiningar, HIV-próf og jákvæðar Enterobacterales-blóðsýkingar frá rannsóknastofum. Staðlað nýgengishlutfall (standardised incidence ratio, SIR) ásamt 95% öryggisbili (95% confidence interval, 95%CI) var reiknað fyrir þessa sjúkdóma árið 2020 borið saman við árin 2016-2019. NIÐURSTÖÐUR Fjöldi útskriftargreininga vegna lungnabólgu sem var ekki vegna COVID-19 dróst saman um 31% árið 2020 (SIR 0,69 (95%CI 0,64-0,75)). Útskriftargreiningum vegna bráðs hjartadreps fækkaði um 18% (SIR 0,82 (95%CI 0,75-0,90)) og bráðum hjartaþræðingum vegna bráðs kransæðaheilkennis um 23% (SIR 0,77 (95%CI 0,71-0,83)), en 15% aukning varð á blóðsýkingum með Enterobacterales-tegundum (SIR 1,15 (95%CI 1,04-1,28)). Sýnum þar sem leitað var að Chlamydia trachomatis fækkaði um 14,8% (p<0,001) og 16,3% fækkun (p<0,001) varð í heildarfjölda jákvæðra sýna. Fjöldi HIV-prófa dróst saman um 10,9% og 23,6% samdráttur varð á staðfestum inflúensutilfellum árið 2020 þrátt fyrir að sýnataka tvöfaldaðist. ÁLYKTANIR Sjúkrahúsinnlögnum vegna lungnabólgu af öðrum orsökum en COVID-19 fækkaði um ríflega fjórðung árið 2020. Greiningum á bráðu hjartadrepi, klamydíu og inflúensu fækkaði. Margt bendir til að um raunfækkun sé að ræða vegna breyttrar hegðunar á farsóttartímum. INTRODUCTON: Nonpharmaceutical interventions to contain the spread of COVID-19 infections in Iceland in 2020 were successful, but the effects of these measures on incidence and diagnosis of other diseases is unknown. The aim of this study was to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic on the diagnosis of myocardial infarction (MI) and selected infections with different transmission routes. MATERIALS AND METHODS: Health records of individuals 18 years or older who were admitted to Landspitali University Hospital (LUH) in 2016-2020 with pneumonia or MI were extracted from the hospital registry. We acquired data from the clinical laboratories regarding diagnostic testing for Chlamydia trachomatis, influenza, HIV and blood cultures positive for Enterobacterales species. Standardized incidence ratio (SIR) for 2020 was calculated with 95% confidence intervals (95%CI) and compared to 2016-2019. RESULTS: Discharge diagnoses due to pneumonia decreased by 31% in 2020, excluding COVID-19 pneumonia (SIR 0.69 (95%CI 0.64-0.75)). Discharge diagnoses of MI decreased by 18% (SIR 0.82 (95%CI 0.75-0.90)), and emergency cardiac catheterizations due to acute coronary syndrome by 23% (SIR 0.77 (95%CI 0.71-0.83)), while there was a 15% increase in blood stream infections for Enterobacterales species (SIR 1.15 (95%CI 1.04-1.28)). Testing for Chlamydia trachomatis decreased by 14.8% and positive tests decreased by 16.3%. Tests for HIV were reduced by 10.9%, while samples positive for influenza decreased by 23.6% despite doubling of tests being performed. CONCLUSION: The number of pneumonia cases of other causes than COVID-19 requiring admission dropped by a quarter in 2020. MI, chlamydia and influensa diagnoses decreased notably. These results likely reflect a true decrease, probably due to altered behaviour during the pandemic.
dc.format.extent 7
dc.format.extent 182-88
dc.language.iso is
dc.relation.ispartofseries Læknablaðið; 108(4)
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Smitsjúkdómalæknisfræði
dc.subject Vísindadeild
dc.subject Sýklafræði
dc.subject Hjartalæknisfræði
dc.subject Sóttvarnir
dc.subject COVID-19
dc.subject Hjartadrep
dc.subject Lungnabólga
dc.subject Sýkingar
dc.subject Non-pharmaceutical interventions
dc.subject covid-19
dc.subject influenza
dc.subject myocardial infarction
dc.subject pneumonia
dc.subject blood stream infections
dc.subject sexually transmitted diseases
dc.title Sóttvarna- og samfélagsaðgerðir vegna heimsfaraldurs COVID-19 og greiningar á hjartadrepi og algengum sýkingum árið 2020
dc.title.alternative Effects of the COVID-19 pandemic and associated non-pharmaceutical interventions on diagnosis of myocardial infarction and selected infections in Iceland 2020
dc.type /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
dc.description.version Peer reviewed
dc.relation.url https://www.laeknabladid.is/tolublod/2022/04/nr/8001
dc.contributor.department Læknadeild
dc.contributor.department Lyflækninga- og bráðaþjónusta
dc.contributor.department Rannsóknaþjónusta
dc.contributor.department Hjarta- og æðaþjónusta
dc.contributor.department Önnur svið


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record